... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Urologia
Strona główna

lek. med. Łukasz Mielczarek

Rezydent w trakcie specjalizacji urologii

Absolwent  Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoje doświadczenie w trakcie studiów zdobywał jako członek oraz przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Urologii WUM, brał także aktywny udział w konferencjach urologicznych. W lipcu 2019 odbył staż w Klinice Urologii w Rigshospitalet w Kopenhadze. Staż podyplomowy realizował w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Autor i współautor artykułów publikowanych w czasopismach międzynarodowych oraz krajowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i konferencjach