... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Kardiologia
Strona główna

Zabiegowe leczenie zaburzeń rytmu serca i przewodzenia

Zabiegowe leczenie zaburzeń rytmu serca i przewodzenia - w ramach Pracowni Elektrofizjologii ECZ Otwock wykonywane są zabiegi ablacji zaburzeń rytmu serca z wykorzystaniem trójwymiarowego systemu mapowania elektroanatomicznego CARTO 3. Wszczepiane są również stymulatory serca, stymulatory resynchronizujące oraz implantowalne kardiowertery/defibrylatory (ICD).