... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Chirurgia
Strona główna

Ośrodek Raka Piersi ECZ Otwock

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Szpital im. F. Chopina jest realizatorem kompleksowej opieki onkologicznej dla Pacjentek z nowotworem piersi (KON-PIERŚ) w ramach Ośrodka Raka Piersi.

Realizacja świadczenia KON-PIERŚ zapewnia przeprowadzenie procesu diagnostycznego, terapeutycznego, rehabilitacyjnego i monitorowania opieki, przy uwzględnieniu wszystkich świadczeń wchodzących w zakres opieki kompleksowej.Wszyscy zgłaszający się Pacjenci objęci są opieką Koordynatora Organizacyjnego, który dba o sprawne przeprowadzenie procesu diagnostycznego oraz kompleksową realizację modułu terapeutycznego, rehabilitacyjnego i terminowość monitorowania opieki.

W ramach poszczególnych procesów zapewniamy pełną kompleksowość świadczeń.

Objęcie opieką Ośrodka Raka Piersi rozpoczyna się w Poradni Onkologicznej/ Poradni Chirurgii Onkologicznej (wymagane skierowanie).Realizacja świadczeń odbywa się pod kierunkiem lekarza prowadzącego zgodnie z zaleceniami Interdyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego, któremu przewodniczy Koordynator Merytoryczny.

Zapisy - 22 710 33 33, rejestracja@ecz-otwock.pl.