Diagnostyka
Szpital onkologiczny
2022-03-02

Ośrodek Raka Piersi

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Szpital im. F. Chopina jest realizatorem kompleksowej opieki onkologicznej dla Pacjentek z nowotworem piersi (KON-PIERŚ) w ramach Ośrodka Raka Piersi.

Realizacja świadczenia KON - PIERŚ zapewnia przeprowadzenie procesu diagnostycznego, terapeutycznego, rehabilitacyjnego i monitorowania opieki, przy uwzględnieniu wszystkich świadczeń wchodzących w zakres opieki kompleksowej. Wszyscy zgłaszający się Pacjenci objęci są opieką Koordynatora Organizacyjnego, który dba o sprawne przeprowadzenie procesu diagnostycznego oraz kompleksową realizację modułu terapeutycznego, rehabilitacyjnego i terminowość monitorowania opieki.
W ramach poszczególnych procesów zapewniamy pełną kompleksowość świadczeń. Objęcie opieką Ośrodka Raka Piersi rozpoczyna się w Poradni Onkologicznej / Poradni
Chirurgii Onkologicznej (wymagane skierowanie). Realizacja świadczeń odbywa się pod kierunkiem lekarza prowadzącego zgodnie z zaleceniami Interdyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego, któremu przewodniczy Koordynator Merytoryczny.

 

Zapisy: 22 710 33 33

Koordynator KON - PIERŚ: +48 785 858 414