... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Badania kliniczne
Strona główna

Badania kliniczne to wieloetapowy proces mający na celu potwierdzenie bezpieczeństwa, jakości oraz skuteczności wprowadzanych do obrotu produktów leczniczych. Pacjenci naszego Szpitala biorący udział w badaniach klinicznych mają dostęp do najnowocześniejszych oraz nierefundowanych jeszcze terapii i leków. Uczestnicy badań klinicznych otrzymują terapię w nowoczesnym ośrodku Centrum Badań Klinicznych, są objęci stałą opieką medyczną dzięki czemu przebieg leczenia jest ciągle monitorowany. Wszystkie realizowane badania kliniczne są prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz posiadają zezwolenia właściwych organów regulujących.