Szpital onkologiczny
Diagnostyka
2022-09-20

PORADNIA GENETYCZNA W EUROPEJSKIM CENTRUM ZDROWIA OTWOCK

Od 1 września 2022 r. PORADNIA GENETYCZNA w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), realizuje świadczenia
będące kontynuacją programu Ministerstwa Zdrowia (MZ) opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe: rak piersi oraz rak jajnika.

Obecnie istnieje możliwość włączenia do programu nowych świadczeniobiorców. W związku z tym zapraszamy do zapisów Pacjentki z rozpoznanym rakiem piersi lub rakiem jajnika,  które nigdy nie miały wykonywanych badań genetycznych (warunek konieczny). Po oznaczeniu u nich mutacji genetycznych, lekarz genetyk podejmuje decyzję o włączeniu do programu opieki rodziny Pacjentki.

Członkowie rodzin, którzy zostaną objęci wyżej wymienionym programem, podczas wizyty, otrzymają od lekarza genetyka indywidualny program kontrolnych badań diagnostycznych:
badania genetyczne oraz okresowe badania obrazowe: mammografia, USG piersi, USG transwaginalne, rezonans magnetyczny (MR).

 

Zapisy na konsultację genetyka prowadzone są pod numerem- 22 710 33 33.

Wymagane jest skierowanie do poradni genetycznej ( kod poradni 1210) wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.

 

Wszystkie osoby u których stwierdzono jakikolwiek nowotwór lub występowały nowotwory w rodzinie, mogą wypełnić załączoną ankietę.

Zostanie ona przeanalizowana przez genetyka. Pacjent zostanie poinformowany jeśli spełnia kryteria wejścia do programu.