Diagnostyka
Szpital onkologiczny
2022-09-28

PROFILAKTYKA 40 PLUS W ECZ OTWOCK

Zapraszamy na badania w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock w ramach z programu PROFILAKTYKA 40 PLUS.

Jak zapisać się na  badanie ,,Profilaktyka 40 PLUS'' w ECZ Otwock:

1. Pacjent loguje się na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i wypełnia ANKIETĘ oceny czynników ryzyka.
Na tej podstawie zostanie wygenerowane zlecenie pakietu badań odpowiednie dla płci.
Jeżeli z jakiegoś powodu Pacjent nie może skorzystać z formularza umieszczonego w IKP,
przewidziane jest wsparcie konsultanta w ramach infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM- całodobowa infolinia 22 735 39 40).

2. Świadczenia realizowane są w naszym szpitalu od poniedziałku  do piątku w godz. 07.00- 14.00 .

3. Nie jest wymagany uprzedni zapis na badania, pacjent zgłasza się z dowodem osobistym i nr PESEL
Rejestracji budynku POLIKLINIK.

4. Do badań należy stawić się na czczo wraz z próbkami (badanie ogólne moczu i/lub krew utajona w kale).

5. W Poliklinice będzie wykonany pełen zakres badań (pomiar wzrostu, wagi, ciśnienia, oznaczenie  wskaźnika BMI, badania laboratoryjne).

6. Wyniki będą udostępnione w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub do możliwości samodzielnego pobrania z wykorzystaniem unikalnego kodu.

Więcej informacji o Programie "Profilaktyka 40 PLUS":  
https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus