... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Badania kliniczne
Strona główna

Rak płuca, rak pęcherza moczowego, rak żołądkowo-przełykowy

Rak niedrobnokomórkowy płuca, rak pęcherza moczowego, rak żołądkowo-przełykowy: Fazy I, otwarte, wieloośrodkowe, badanie zwiększania dawki w celu oceny bezpieczeństwa, tolerancji i farmakokinetyki doustnego CPL304110 u dorosłych pacjentów z zaawansowanymi nowotworami litymi.

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04149691