... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Kardiologia
Strona główna

Europejska Sieć Ośrodków Referencyjnych w Chorobach Rzadkich (ERN-Lung)

Klinika Krążenia Płucnego zlokalizowana w Oddziale Kardiologii ECZ Otwock jest największym w Polsce ośrodkiem diagnostyki i leczenia nadciśnienia płucnego należącym do Europejskiej Sieci Ośrodków Referencyjnych w Chorobach Rzadkich (European Reference Network, link: https://ern-lung.eu/#) powołanej przez Komisję Europejską i wspieranej przez Ministerstwo Zdrowia.

Ośrodek spełnia wszystkie kryteria referencyjności proponowane przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, Europejskie Towarzystwo Chorób Płuc i i ERN. Oferuje pełne możliwości diagnostyki oraz leczenia farmakologicznego i zabiegowego tętniczego (PAH) oraz zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH). Pod opieką Ośrodka pozostaje ponad 400 pacjentów z PAH i CTEPH. Pacjenci z PAH mogą otrzymać wszystkie formy leczenia dostępne w Polsce włącznie z unikalną terapią treprostinilem podawanym za pomocą pomp wszczepialnych. Na miejscu działa wielodyscyplinarny CTEPH-team kwalifikujący pacjentów z CTEPH do leczenia endarterektomią płucną, balonową angioplastyka płucną (BPA) i riociguatem w ramach Programu Lekowego NFZ. Od 2013 roku prowadzony jest program leczenia CTEPH za pomocą BPA w ramach którego wykonano ponad 900 zabiegów u ponad 182 pacjentów, również z ośrodków zagranicznych.

Zespół Kliniki ściśle współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Chorych z Nadciśnieniem Płucnym w akcjach edukacyjnych i zwiększających świadomość chorób rzadkich.