ECZ Otwock
 • Umów się online

Konsultacje lekarzy specjalistów

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock posiada w swojej strukturze ambulatorium, w którym dostępni są dla pacjentów wysokiej klasy specjaliści. Zespoły specjalistów ściśle współpracują ze sobą w celu poprawy diagnostyki i terapii. Takie podejście jest wyjątkowo korzystne z punktu widzenia pacjenta ze złożonym problemem zdrowotnym. Istotne jest również to, że pacjent ma możliwość kontynuowania leczenia rozpoczętego w szpitalu, u tych samych lekarzy w trybie ambulatoryjnym. W skład ambulatorium wchodzą następujące poradnie:

 • onkologii klinicznej - konsultacje w zakresie diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych.
 • chirurgii onkologicznej i ogólnej - konsultacje i kwalifikacje do zabiegów w zakresie chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej.
 • chirurgii naczyniowej - diagnostyka i leczenie, kwalifikacja do zabiegów, leczenie operacyjne
 • kardiologii - konsultacje kardiologiczne oraz pełen zakres diagnostyki
 • urologii - konsultacje urologiczne oraz pełen zakres diagnostyki
 • ginekologii - konsultacje specjalistów, pełen zakres świadczeń leczniczych i zabiegów chirurgicznych
 • rehabilitacji
 • reumatologii - konsultacje i leczenie specjalistyczne
 • leczenia bólu - leczenie przewlekłych dolegliwości bólowych o różnej etiologii
 • radiologiczna - konsultacje specjalistów radiologii w zakresie ponownej interpretacji wyników badań także wskazanie zalecanych do wykonania badań obrazowych na podstawie dotychczasowych wyników badań i  objawów.
 • psychologiczna - konsultacje polegające na udzielaniu wsparcia specjalistów w dziedzinie psychologii klinicznej, czy psychoonkologii chorym i ich rodzinom.


konsultacje lekarskie - cennik

Nasze placówki
facebook youtube