Diagnostyka
Szpital onkologiczny

Leczenie szpitalne - hospitalizacja w ramach NFZ

W ramach podpisanej umowy z NFZ wykonujemy nieodpłatnie dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym zabiegi i operacje w  Klinikach i  Oddziałach:
 

Oddział Onkologii Klinicznej - zajmujemy się diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobą nowotworową. Prowadzimy chemioterapię standardową i niestandardową (po uzyskaniu indywidualnej zgody na leczenie). Mamy również możliwość włączenia pacjentów do programów terapeutycznych leczenia raka nerki, piersi, płuca i raka jelita grubego. W Klinice wykonywane są zabiegi IMPLANTACJI PORTÓW NACZYNIOWYCH, a także chemoembolizacji przerzutów do wątroby.

Oddział Chirurgii Onkologicznej - prowadzony jest kompleksowy program diagnostyki i leczenia nowotworów sutka, diagnostyczne badania przesiewowe z  zastosowaniem najnowszej aparatury (mammografia 3D z tomosynetzą obrazu), biopsje mammotomiczne, operacyjne leczenie oszczędzające z  zastosowaniem znacznika radioizotopowego, operacje radykalne, chemioterapia w pełnym zakresie, od stycznia 2013 roku radioterapia. Szczególnie duże doświadczenie w operacjach przewodu pokarmowego - laparoskopowe operacje żołądka, operacje antyrefluksowe, jelita grubego, radykalne zabiegi brzuszno-kroczowe, operacje tarczycy, diagnostyka i usuwanie guzków i rozrostowych zmian skórnych.

Doświadczony zespół chirurgów wykonuje zabiegi mastektomii profilaktycznej z rekonstrukcją u pacjentek z potwierdzoną mutacją BRCA1/BRCA2. Od marca 2019 r. zabiegi te wykonywane są w ramach NFZ.

Zakładanie i usuwanie PORTÓW NACZYNIOWYCH.

Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo - Zatorowych i Kardiologii - nieinwazyjna diagnostyka chorób i wad serca z zastosowaniem najnowszych technologii, w tym pierwszego w Polsce 3-teslowego Rezonansu Magnetycznego, leczenie chorób zakrzepowo-zatorowych, leczenie nadciśnienia płucnego, próby wysiłkowe z pełną diagnostyką wydolności, 
cewnikowanie serca, koronarografia, koronaroplastyka, angioplastyka z  implantacją stentów, implantacja filtrów naczyniowych przy użyciu najnowszej generacji angiografu.

Klinika Urologii - pełen zakres diagnostyki chorób dróg moczowo-płciowych, pełen zakres leczenia nowotworów dróg moczowo-płciowych, leczenie kamicy dróg moczowych, pełen zakres leczenia nietrzymania moczu u kobiet i mężczyzn (w tym zwieracz hydrauliczny).  

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej

Wszystkie świadczenia wykonywane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, do wysokości przyznanych limitów, świadczone są nieodpłatnie.

Współpraca z NFZ to przede wszystkim korzyści dla pacjentów, którzy otrzymują dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej, najnowocześniejszego w Polsce sprzętu medycznego i wysoko specjalistycznych zabiegów bez ponoszenia dodatkowych opłat.