Diagnostyka
Szpital onkologiczny

Programy profilaktyczne w ramach NFZ

W ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi zapewniamy wszystkim kobietom, które spełniają kryteria włączenia do Programu, możliwość wykonania mammografii, USG i biopsji piersi, a także porady lekarskiej. W Europejskim Centrum Zdrowia Otwock proponujemy pacjentkom podstawową i  pogłębioną diagnostykę. 
Program ten adresowany jest do kobiet w wieku 45-74 lat (przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia) ubezpieczonych i zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczyły w programie.

Należy wiedzieć, że czynnikami ryzyka, które mogą warunkować zachorowanie są m.in.:

  • rak piersi wśród członków rodziny (matka, babka, siostra)
  • wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia
  • późna menopauza po 55 roku życia
  • urodzenie dziecka po 35 roku życia, bezdzietność

Program obejmuje: przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety, badanie mammograficzne (2 x 2 zdjęcia mammograficzne wraz z opisem dokonanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiodiagnostyki), sporządzenie Karty badania mammograficznego.

Jeśli wynik badania mammograficznego, wykonanego w ramach programu, wzbudzi wątpliwości lekarza, skieruje on Panią na dalszą diagnostykę w ramach programu, a jeśli okaże się to konieczne na dalsze leczenie w szpitalu lub przychodni specjalistycznej. Jeżeli wynik jest prawidłowy, to na następne badanie mammogra?czne w ramach programu należy zgłosić się po 2 latach, chyba, że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o  zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.

W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki, lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur (badań diagnostycznych) należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.