Diagnostyka
Szpital onkologiczny

Tomografia komputerowa

 

L.P. Rodzaj badania
1 TK - ANGIO TK AORTY BRZUSZNEJ I TĘTNIC BIODROWYCH (W TYM TĘT. BIODROWEJ)
2 TK - ANGIO TK AORTY BRZUSZNEJ I TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH
3 TK - ANGIO TK AORTY PIERSIOWEJ
4 TK - ANGIO TK AORTY PIERSIOWEJ, BRZUSZNEJ I TĘT. BIODROWYCH
5 TK - ANGIO TK TĘTNIC MÓZGOWYCH
6 TK - ANGIO TK TĘTNIC PŁUCNYCH (ZATOROWOŚĆ PŁUCNA)
7 TK - ANGIO TK TĘTNIC SZYJNYCH
8 TK - ANGIO TK ŻYŁ KLATKI PIERSIOWEJ
9 TK - GŁOWA BEZ KONTRASTU
10 TK - JAMA BRZUSZNA
11 TK - JAMA BRZUSZNA + MIEDNICA MNIEJSZA + UROGRAFIA
12 TK - JAMA BRZUSZNA I MIEDNICA MNIEJSZA
13 TK - KLATKA PIERSIOWA
14 TK - KLATKA PIERSIOWA + JAMA BRZUSZNA
15 TK - KLATKA PIERSIOWA + JAMA BRZUSZNA + MIEDNICA MNIEJSZA
16 TK - KONTRAST 100ML
17 TK - KONTRAST 150ML
18 TK - KONTRAST 50ML
19 TK - KRTAŃ, NOSOGARDŁO
20 TK - KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY
21 TK - KRĘGŁOSUP PIERSIOWY
22 TK - KRĘGŁOSUP SZYJNY
23 TK - MIEDNICA MNIEJSZA
24 TK - SERCE - CALCIUM SCORE
25 TK - STAWY, KOŚCI DŁUGIE
26 TK - SZYJA (TKANKI MIĘKKIE)
27 TK - TWARZOCZASZKA
28 TK - USZY
29 TK - ZATOKI
Ceny nie obejmują kontrastu