animacja1

Pierwszy w Polsce prywatny szpital z klinikami CMKP

Ośrodek wielodyscyplinarny, dający możliwość realizacji szerokiej gamy świadczeń zdrowotnych

animacja1

Kardioangiologia

Nowoczesny, wieloprofilowy oddział zabiegowo-zachowawczy,
z pracowniami diagnostycznymi i ambulatorium

WIĘCEJ »
animacja1

Onkologia i Chirurgia

Oddział prowadzi kwalifikację i leczenie onkologiczne w trybie hospitalizacji
i ambulatoryjnym, w tym chemioterapię.

WIĘCEJ »
animacja1

Urologia

Wysoko wykwalifikowane zespoły operatorów oferujące w doskonałych warunkach szpitalnych szeroki zakres zabiegów

WIĘCEJ »
animacja1

Diagnostyka obrazowa

Szpital zapewnia dostęp do najnowocześniejszej aparatury i testów diagnostycznych.

WIĘCEJ »
animacja1

Genetyka onkologiczna

Badania genetyczne w ECZ Otwock pozwalają  wykryć zagrożenie nowotworowe na wiele lat przed zachorowaniem.
U części chorych na nowotwór wynik testu może
wpłynąć na sposób leczenia.  ZBADAJ SWOJE GENY !


WIĘCEJ »
animacja1

Stań oko w oko z OTYŁOŚCIĄ

Chirurgia bariatryczna jest szansą dla osób bezskutecznie walczących z nadwagą i otyłością. To jedna z najbardziej skutecznych metod
leczenia skrajnej otyłości!

 

WIĘCEJ »

badania laboratoryjne

 

KOD Nazwa badania Symbol Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) Dni wykonywania badań Cena PLN
ANALITYKA
1000 Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu MOCZ mocz 1 codziennie 6,50
1002 Ilościowe oznaczanie w moczu: glukoza, aceton GL-AC-M mocz 1 codziennie 6,00
1003 Ilościowe oznaczanie w moczu: białko BIALK-M mocz 1 codziennie 6,00
1004 Test ciążowy TCIAZO mocz /surowica 1   12,00
1005 Narkotyki - test NARKOT mocz 1 codziennie 35,00
1006 Badanie ogólne kału KAL-BO kał 4   7,00
1007 Bad. kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) KA-PAS kał 4 pon-pt 7,00
1008 Lamblie w kale metodą enzymatyczną ELISA LAMBLIE kał 6 codziennie 20,00
1009 Owsiki w wymazie okołoodbytniczym OWSIKI kał 4 codziennie 13,00
1010 Wykryw. krwi utaj. w kale (met. immunochemiczną) KREW-UT kał 4 codziennie 18,00
BIOCHEMIA
2000 Albumina w surowicy ALB surowica 1 codziennie 5,00
2001 Alkohol etylowy ETYL surowica 1 codziennie 20,00
2002 Aminotransferaza alaninowa (ALT) ALT surowica 1 codziennie 7,00
2003 Aminotransferaza asparaginianowa (AST) AST surowica 1 codziennie 7,00
2004 Amylaza trzustkowa w surowicy AMYTR surowica 1 codziennie 7,00
2005 Amylaza w moczu AMYL-M mocz 1 codziennie 7,00
2006 Amylaza w surowicy AMYL surowica 1 codziennie 7,00
2007 ASO (test ilościowy) ASO-IL surowica 1 codziennie 12,00
2008 ASO (test lateksowy) ASO-LX surowica 1 codziennie 9,00
2009 Białko całkowite TP surowica 1 codziennie 4,00
2010 Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe CRP-IL surowica 1 codziennie 14,00
2011 Białko w dobowej zbiórce moczu TP-DM mocz 1 codziennie 12,00
2012 Białko w moczu TP-M mocz 1 codziennie 11,00
2013 Bilirubina bezpośrednia w  surowicy BIL-D surowica 1 codziennie 6,00
2014 Bilirubina całkowita w surowicy BIL-T surowica 1 codziennie 6,00
2015 Bilirubina pośrednia w surowicy BIL-P surowica 1 codziennie 4,00
2016 C3 składnik dopełniacza C3 surowica 6 pon-pt 45,00
2017 C4 składnik dopełniacza C4 surowica 6 pon-pt 45,00
2018 Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) TIBC surowica 1 codziennie 8,00
2019 Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej CL-DM mocz 1 codziennie 8,00
2020 Chlorki w surowicy CL surowica 1 codziennie 8,00
2021 Cholesterol całkowity w surowicy CHOL surowica 1 codziennie 5,00
2022 Cholesterol HDL w surowicy HDL surowica 1 codziennie 7,00
2023 Cholesterol LDL - wyliczany LDL-WYL surowica 1 codziennie 7,00
2024 Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony LDL surowica 1 codziennie 35,00
2025 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) LDH surowica 1 codziennie 6,50
2026 Fosfataza alkaliczna (ALP) ALP surowica 1 codziennie 5,50
2027 Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) ACP surowica 7 pon-pt 12,00
2028 Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP) ACP-S surowica 7 pon-pt 22,00
2029 Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej P-DM mocz 1 codziennie 9,00
2030 Fosforan nieorganiczny w  surowicy P surowica 1 codziennie 5,50
2031 Fosforan nieorganiczny w moczu P-M mocz 1 codziennie 7,00
2032 Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) GGTP surowica 1 codziennie 5,50
2033 Glukoza GLU surowica 1 codziennie 4,00
2034 Glukoza w dobowej zbiórce moczu GLU-DM mocz 1 codziennie 6,00
2035 Glukoza w moczu GLU-M mocz 1 codziennie 5,00
2036 Hemoglobina glikowana (HbA1c) HBA1C EDTA 1 codziennie 29,00
2037 Kinaza kreatynowa (CK) CK surowica 1 codziennie 7,00
2038 Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn. CK-MB surowica 1 codziennie 13,00
2039 Klirens kreatyniny endogennej KLIR surowica / mocz 1 codziennie 7,00
2040 Kreatynina w moczu KREA-M mocz 1 codziennie 5,50
2041 Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej KREA-DM mocz 1 codziennie 6,00
2042 Kreatynina w surowicy KREA surowica 1 codziennie 6,00
2043 Kwas foliowy KWFOL surowica 1 codziennie 14,00
2044 Kwas moczowy  w surowicy URIC surowica 1 codziennie 7,00
2045 Kwas moczowy w moczu URIC-M mocz 1 codziennie 4,00
2046 Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej URIC-DM mocz 1 codziennie 7,00
2047 Lipaza LIPAZA surowica 1 codziennie 12,00
2048 Lit LIT surowica 1 codziennie w W-wie i Bydg. 23,00
2049 Magnez w moczu MG-M mocz 1 codziennie 5,00
2134 Magnez w moczu ze zbiórki dobowej MG-DM mocz 1 codziennie 7,00
2050 Magnez w surowicy MG surowica 1 codziennie 7,00
2051 Mocznik w moczu UREA-M mocz 1 codziennie 6,00
2052 Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej UREA-DM mocz 1 codziennie 6,00
2053 Mocznik w surowicy UREA surowica 1 codziennie 6,00
2054 Potas w moczu K-M mocz 1 codziennie 6,00
2055 Potas w moczu ze zbiórki dobowej K-DM mocz 1 codziennie 6,00
2056 Potas w surowicy K surowica 1 codziennie 6,00
2057 Proteinogram - rozdział elektroforetyczny białek w surowicy PROTEIN surowica 5 pon-pt 20,00
2058 Sód w moczu NA-M mocz 1 codziennie 7,00
2059 Sód w moczu ze zbiórki dobowej NA-DM mocz 1 codziennie 7,00
2060 Sód w surowicy NA surowica 1 codziennie 7,00
2061 Triglicerydy w surowicy TG surowica 1 codziennie 7,00
2062 Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej CA-DM mocz 1 codziennie 7,00
2063 Wapń całkowity w surowicy CA surowica 1 codziennie 7,00
2064 Wapń w moczu CA-M mocz 1 codziennie 7,00
2065 Wapń zjonizowany CA++ krew tętnicza 1 codziennie 14,00
2066 Żelazo w surowicy FE surowica 1 codziennie 5,50
HEMATOLOGIA
5000 Morfologia MORF EDTA 1 codziennie 6,50
5001 Mikroskopowa ocena rozmazu krwi ROZMAZ EDTA 1 codziennie 10,00
5002 Odczyn Biernackiego OB EDTA 1 codziennie 6,00
5003 Oznaczanie odsetka retikulocytów RETI EDTA 1 codziennie 6,00
5004 Leukocytoza LEUKOCY EDTA 1 codziennie 6,00
5005 Płytki krwi PLYTKI EDTA 1 codziennie 7,00
IMMUNOCHEMIA
3000 17-OH progesteron 17-OHPG surowica 10   32,00
3001 ACTH - hormon adrenokortykotropowy ACTH EDTA 6 pon-pt 55,00
3002 Alfa - fetoproteina (AFP) AFP surowica 1 codziennie 34,00
3003 Antygen HBs HBSAG surowica 1 codziennie 22,00
3004 Antygen karcinoembrionalny (CEA) CEA surowica 1 codziennie 22,00
3005 Borelioza p/c IgG BOREL-G surowica 3   38,00
3006 Borelioza p/c IgM BOREL-M surowica 3   38,00
3007 CA 125 CA125 surowica 1 codziennie 22,00
3008 CA 15-3 CA15-3 surowica 1 codziennie 22,00
3009 CA 19-9 CA19-9 surowica 1 codziennie 22,00
3010 Całkowita trójjodotyronina (T3) T3 surowica 1 codziennie 19,00
3011 Całkowita tyroksyna (T4) T4 surowica 1 codziennie 19,00
3012 Cytomegalia - IgG (CMV IgG) CMV-G surowica 1 codziennie 38,00
3013 Cytomegalia - IgM (CMV IgM) CMV-M surowica 1 codziennie 38,00
3014 Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość RF-IL surowica 1 codziennie 22,00
3015 Czynnik reumatoidalny (RF) - latex RF-LTX surowica 1 codziennie 7,00
3016 Estradiol (E2) E2 surowica 1 codziennie 24,00
3017 Ferrytyna FERR surowica 1 codziennie 24,00
3018 Folikulotropina (FSH) FSH surowica 1 codziennie 24,00
3019 Globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) SHBG surowica 1 codziennie 38,00
3020 Gonadotropina kosmówkowa w  surowicy - Total HCG surowica 1 codziennie 34,00
3021 Helicobacter pylori IgG HELI-G surowica 1 codziennie 24,00
3022 Hormon wzrostu (hGH) HGH surowica 1 codziennie 24,00
3023 Immunoglobulina Ig A w surowicy IGA surowica 1 codziennie 18,00
3024 Immunoglobulina Ig E (całk.) w  surowicy IGE surowica 1 codziennie 21,00
3025 Immunoglobulina Ig G w surowicy IGG surowica 1 codziennie 18,00
3026 Immunoglobulina Ig M w surowicy IGM surowica 1 codziennie 18,00
3027 Insulina INS surowica 1 codziennie 34,00
3028 Kortyzol KORT surowica 1 codziennie 24,00
3029 Kortyzol w moczu KORT-M mocz 1 codziennie 24,00
3030 Kortyzol w moczu ze zbiórki dobowej KORT-DM mocz 1 codziennie 24,00
3031 Kwas walproinowy WALPRO surowica 1 codziennie 38,00
3032 Luteotropina (LH) LH surowica 1 codziennie 25,00
3033 Odczyn Waaler-Rose WAALER surowica 1 codziennie 8,00
3034 P/c anty HBs AHBS surowica 1 codziennie 25,00
3035 P/c anty HCV AHCV surowica 1 codziennie 34,00
3036 P/c anty HIV1/HIV2 (HIV Ag/Ab Combo) AHIV surowica 1 codziennie 34,00
3037 P/c antytyreoglobulinowe (ATG) ATG surowica 1 codziennie 34,00
3038 P/c przeciwko peroksydazie tarczycowej (ATPO) ATPO surowica 1 codziennie 34,00
3039 Parathormon PTH PTH surowica 1 codziennie 25,00
3040 Progesteron PRG surowica 1 codziennie 24,00
3041 Prolaktyna (PRL) PRL surowica 1 codziennie 24,00
3042 PSA całkowity TPSA surowica 1 codziennie 28,00
3043 PSA wolny FPSA surowica 7   29,00
3044 Rubella p/c Ig G RUB-G surowica 1 codziennie 25,00
3045 Rubella p/c Ig M RUB-M surowica 1   25,00
3046 Testosteron TESTOST surowica 1 codziennie 25,00
3047 Toxo p/c Ig G TOX-G surowica 7 codziennie 25,00
3048 Toxo p/c Ig M TOX-M surowica 7 codziennie 25,00
3049 Transferyna TRANSF surowica 1 codziennie 25,00
3050 Troponina I TROP-I surowica /osocze heparynowe 1 codziennie 25,00
3051 Troponina T TROP-T surowica /osocze heparynowe 1 codziennie 25,00
3052 Tyreoglobulina TYREO surowica 5   55,00
3053 Tyreotropina (TSH)  trzeciej generacji TSH surowica 1 codziennie 15,00
3054 Witamina B12 WIT-B12 surowica 1 codziennie 15,00
3055 Wolna trijodotyronina (FT3) FT3 surowica 1 codziennie 15,00
3056 Wolna tyroksyna (FT4) FT4 surowica 1 codziennie 15,00
KOAGULOLOGIA
5300 Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) APTT osocze cytrynianowe 1 codziennie 6,50
5301 Czas protrombinowy (PT) /wskaźnik Quicka, INR PT osocze cytrynianowe 1 codziennie 5,00
5302 Czas trombinowy (TT) w osoczu TT osocze cytrynianowe 1 codziennie 6,00
5303 Czynnik LE (test lateksowy) LE-CZYN surowica 7   36,00
5304 D-dimery - met.ilościowa DD-IL osocze cytrynianowe 1 codziennie 21,00
5305 Fibrynogen FIBR osocze cytrynianowe 1 codziennie 9,00
5306 Ilościowe oznaczanie antytrombiny III ATROM-3 osocze cytrynianowe 1 codziennie 38,00
SEROLOGIA
5600 Grupa krwi, Rh GRUPA krew pełna 1 codziennie 19,00
5601 Wpis grupy krwi do dokumentu GRUPA-D krew pełna 3   65,00
5603 Alloprzeciwciała odpornościowe ALLO krew pełna 1 codziennie 28,00
5604 Bezpośredni test antyglobulinowy BTA BTA krew pełna 1   28,00
5605 Przeciwciała odpornościowe PTA PTA krew pełna 10 codziennie 34,00
5606 Mononukleoza (test lateksowy) MONO-LX surowica 1 codziennie 15,00
5607 Serologia kiły  - FTA FTA surowica 10   55,00
5608 Serologia kiły  - FTA - ABS FTA-ABS surowica 10   55,00
5609 Serologia kiły RPR / (VDRL) WR surowica 1 codziennie 9,00
5610 Serologia kiły TPHA WR-TPHA surowica 10   58,00
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka